Beste papa van de wereld

4.75

20x20cm, onder op de ‘balk’ nog een ruimte van 17×4 cm om zelf iets op te maken met vinyl of te schrijven